Thông tin về bơm công nghiệp ly tâm

Sử dụng máy bơm công nghiệp ly tâm nhiều là thế nhưng không phải ai cũng hiểu về loại bơm này. Để hiểu biết cũng như dùng chất lượng máy bơm nước công nghiệp li tâm matra thì bạn phải hiểu biết rõ về loại máy móc bơm này. Hôm nay công ty chúng tôi sẽ cùng một số bạn nghiên cứu kỹ về máy bơm li tâm.

1.Phương trình cơ bản của máy bơm nước công nghiệp ly tâm

Quỹ đạo chuyển động của các phần tử chất lỏng qua bánh công tác rất khó khăn, để không phức tạp trong tính toán người ta giả thiết:
– Số cánh dẫn của bơm nhiều hết sức và mỏng vô hạn.
– Chất lỏng làm việc là chất lỏng lý tưởng ( không xẩy ra độ nhớt).
Phương trình cơ bản của máy thủy lực cánh dẫn do Ole lập ra trước tiên vào năm 1775 ta có độ cao lý thuyết của bơm ly tâm Hlt:
>> Nhấn vào đây để nghiên cứu kỹ rõ hơn

Tất thẩy những bơm ly tâm tân tiến có số các cánh bánh công tác có cấu tạo lồi vào hoặc bộ phận dẫn hướng sao đối với hãng chất lỏng ở lối vào máng dẫn chuyển động theo hướng nhìn kính nghĩa là: c1 vuông góc với u1 và α1 = 900

2. Cột áp thực tế của máy bơm công nghiệp ly tâm

Phương trình cơ bản của máy bơm công nghiệp ly tâm được thiết lập theo giả thiết:
– Bánh công tác có số cánh dẫn nhiều hết sức và mỏng vô hạn (coi dòng chảy song song với bánh công tác).
– Chất lỏng làm việc là chất lỏng lý tưởng không nhớt.
cho giả thiết đầu tiên, ta có vận tốc phân bố đều trên các mặt cắt của hãng chảy qua các máng dẫn.
cho giả thiết tiếp theo, ta bỏ qua tổn thất của hãng chảy trong những máng dẫn vì thế độ cao của máy bơm được tính theo phương trình cơ bản liên lạc tắt là độ cao lý thuyết.
Trong thực tế cánh dẫn có chiều dày nhất định ( thường 2 ÷ 20 mm) và số cánh dẫn có hạn ( thường từ 6 ÷ 12) làm nên sự phân bố vận tốc không đều trên những mặt cắt hãng chảy tạo nên các chuyển động xoáy, hãng quẩn trong một số máng dẫn. Mặt khác, chất lỏng hoạt động thực tế có độ nhớt nhất định gây tổn thất nhất định trong hãng chảy.
Vì một số ảnh hưởng thực tại này mà độ cao thực tế của bơm sẽ nhỏ hơn độ cao lý thuyết. Bởi thế, độ cao thực tại của bơm ly tâm Hlt được tính theo công thức:

e z : Hệ số kể tới ảnh hưởng của số cánh dẫn có giới hạn đến độ cao, đến cửa hàng là hệ số cột nước.
z: Số cánh dẫn của bánh công tác.
HH : Hệ số kể tới tổn thất năng lượng của loại chất lỏng chuyển động qua bánh công tác, nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố ( kích cỡ, cấu tạo của bánh công tác và các bộ phận dẫn hướng…), gọi là hiệu suất độ cao của bánh công tác. Bình thường, cho bơm ly tâm thì hH = 0,7 ÷ 0,9.
Qua phương trình cơ bản của máy bơm ly tâm, ta còn thấy đồng ý đối với cột nước bơm có lợi nhất thì bánh công tác phải có số cánh dẫn phù hợp và góc độ cấu trúc cánh bơm thích hợp.
>>> Nghiên cứu thêm thông báo khác tại đây <<<